Làm thế nào để quảng cáo theo cách của bạn khi kinh doanh

Nhiều công ty đang quảng cáo theo đúng nghĩa đen của việc kinh doanh bằng bảng hiệu chất lượng thấp. Các công ty này dường như không nhận ra tác động tiêu cực mà loại biển báo này có thể gây ra.

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Tiến sĩ James J. Kellaris thuộc Đại học Kinh doanh Lindner thuộc Đại học Cincinnati đã giúp làm sáng tỏ tầm quan trọng đáng kể của biển báo chất lượng cao. Các phát hiện của nghiên cứu chỉ ra rằng người tiêu dùng thường suy ra chất lượng kinh doanh từ chất lượng biển hiệu. Và nhận thức về chất lượng đó thường dẫn đến các quyết định khác của người tiêu dùng.

Ví dụ, suy luận về chất lượng này thường dẫn đến quyết định của người tiêu dùng là tham gia hay không tham gia vào một doanh nghiệp lần đầu tiên. Xây dựng lưu lượng khách hàng mới một cách nhất quán là một số liệu quan trọng để một cửa hàng bán lẻ có lãi. Nghiên cứu quốc gia quy mô lớn này chỉ ra rằng biển báo chất lượng cao có thể giúp thực hiện mục tiêu đó.

Trong bối cảnh này, “chất lượng biển báo” không chỉ có nghĩa là tình trạng vật chất của biển hiệu kinh doanh. Nó cũng có thể có nghĩa là thiết kế biển báo tổng thể và tiện ích. Ví dụ, nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ dễ đọc là một lĩnh vực khác trong nhận thức về chất lượng bảng hiệu của người tiêu dùng và 81,5% người cho biết cảm thấy bực bội và khó chịu khi văn bản bảng hiệu quá nhỏ để đọc.

Ngoài ra, chất lượng cũng có thể đề cập đến sự phù hợp của thiết kế biển hiệu tổng thể cho loại hình kinh doanh đó. 85,7% số người được hỏi cho biết “bảng chỉ dẫn có thể truyền đạt tính cách hoặc đặc điểm của doanh nghiệp”.

Để xem xét mặt trái của dữ liệu của nghiên cứu này, bảng hiệu chất lượng thấp có thể được coi là một phương pháp quảng cáo một công ty ngừng kinh doanh. Nghiên cứu chỉ ra rằng 35,8% người tiêu dùng bị thu hút vào một cửa hàng xa lạ dựa trên chất lượng biển hiệu của cửa hàng đó. Nếu một doanh nghiệp mất một nửa lưu lượng khách hàng tiềm năng mới do biển hiệu chất lượng thấp, thì doanh thu bán hàng bị mất sẽ dẫn đến bao nhiêu? Từ quan điểm đó, biển hiệu chất lượng thấp có thể được coi là một con đường nhanh chóng dẫn đến phá sản.

Ai đã từng nghĩ rằng một doanh nghiệp có thể quảng cáo theo đúng nghĩa đen của mình? Toàn bộ ý tưởng này có vẻ viển vông, nhưng nghiên cứu hiện tại của ngành cho thấy điều đó có thể xảy ra với biển báo chất lượng thấp.

Biển báo tốt như dưới đây:

1
2
3

Thời gian đăng bài: 8-11-2020